Palette CAM

PaletteCAM jest uniwersalnym modułem CAM-/CNC który przetwarza definicje obróbek oraz części (formatki) eksportowane poprzez oprogramowanie PaletteCAD do obróbki na maszynie CNC. PaletteCAM tłumaczy obróbki bezpośrednio do systemu WOP zainstalowanego na centrum obróbczym. Dzięki Interfejsowi Visual BASIC (VBS), PaletteCAM jest elastyczny i konfigurowalny co umożliwia łatwe dopasowanie do potrzeb i wymagań klienta.Standardowe ustawienia postprocesora dostarczane Klientowi – posiadają poniższe właściwości:

Poniższe obróbki zostają importowane z PaletteCAD, a przy użyciu VBS – mogą zostać dodatkowo zmodyfikowane i dalej opracowywane:
• Łatwe zintegrowanie się z środowiskiem PaletteCAD
• Uruchomienie postprocesora po naciśnięciu klawisza „Podanie CNC”
• Dane zlecenia (zlecenie, formatka, obiekt, numer formatki, opis warsztatowy, wymiary netto – brutto)
• Kontury pionowe (wewnętrzne i zewnętrzne)
• Nawierty pionowe i szeregi otworów wiertło przelotowe i nieprzelotowe
• Nawierty poziome
• cięcia piłką w osi X , w osi Y. Wybór narzędzia w PaletteCAD – obróbka krawędzi frezem – wybór narzędzia w PaletteCAD – frezowanie torby, wycięcia – wybór narzędzia w PaletteCAD
• Funkcja zatrzymania maszyny i ponowny start
• Frezowanie kształtów w postaci wolnej torby, konturów – wybór narzędzia w PaletteCAD. Brakujące lub niedopasowane detale jak: Punkt początkowy konturu, nazwa narzędzi, głębokość frezowania przy konturach zewnętrznych, wejście – wyjście narzędzia przy frezowaniu, czyli szczegóły technologiczne które nie są zdefiniowane w PaletteCAD i nie mogą zostać pobrane przez PaletteCAM, mogą zostać zdefiniowane w VBS.Ustawienie i dopasowanie ich nie jest standardowym wyposażeniem modułu PaletteCAM, i zostaje odrębnie wycenione.

Wdrożenie Postprocesora wiąże się z jego instalacją, licencjonowaniem, skonfigurowaniem narzędzi w tabeli narzędzi postprocesora oraz PaletteCAD identycznych jak w centrum obróbczym, połączenie z centrum CNC (pliki obróbcze) oraz uruchomieniem i poprawnym wyprodukowaniem poszczególnych obróbek eksportowanych z PaletteCAD.

Wdrożenie obejmuje również poglądowe przedstawienie zasady działania postprocesora. Zaleca się utworzenie konta serwisowego, dzięki któremu będzie zawsze możliwość wglądu w postprocesor i dokonywanie stosownych zmian i ustawień w produkcji.Obejmuje 8h pracy wdrożeniowej on-line system Teamviewer.

Przy wdrożeniu muszą być obecni technolog i operator maszyny. Muszą oni dostarczyć niezbędne dane do opracowania technologii budowy mebla testowego oraz ustawień i konfiguracji maszyny. Przy wdrożeniu nie ingerujemy w ustawienia maszyny.

Aktualne promocje

Zapoznaj się z aktualnymi promocjami na
Oprogramowanie Palette CAD

Social Media

Prezentacje on-line

Back to Top